Hvem står bak QualityCare™?

LEO Pharma er et globalt legemiddelfirma som jobber med å utvikle legemidler og behandlinger som er til nytte for pasienter og samfunn over hele verden.

QualityCare™ er helt og holdent finansiert og utviklet av LEO Pharma. LEO Pharma ble grunnlagt i 1908 og er et globalt legemiddelfirma som jobber for å hjelpe mennesker med å få en frisk hud. LEO Pharma er et uavhengig forskningsbasert legemiddelfirma som utvikler, produserer og markedsfører legemidler til dermatologi- og trombosepasienter i mer enn 100 land globalt.

Hos LEO Pharma jobber vi med å utvikle legemidler og behandlinger som har en unik verdi for pasienter og samfunn over hele verden. Vi har som mål å forbedre livskvaliteten til mennesker med hudsykdommer og de som har behov for nødvendig hjelp.
For at vi skal kunne hjelpe til med å gi pasientene bedre behandlingsresultater og møte deres behov, må vi snakke med og høre på de som sliter med hudsykdommer. Det handler ikke bare om sykdommen, men også om menneskene som lever med den, og hvordan den virker inn på livet i hverdagen. Vi tror det er mer enn legeavtaler, legemidler og behandlinger som skal til i den medisinske behandlingen.

Etter tusenvis av intervjuer har vi fått forståelse for de følelsesmessige og psykiske utfordringene man får når man må leve med en hudsykdom. Kombinert med medisinsk ekspertise og vitenskapelig kunnskap har vi utviklet QualityCare™, som er en gratis og pålitelig støttetjeneste utformet for å gi deg tilpasset informasjon, verdi og støtte i alle trinn under sykdommen. Målet med denne ordningen er å gi enkeltpersoner makt til å møte bekymringer og ta kontroll over hudsykdommen.

Se www.leo-pharma.com for mer informasjon og pressemateriale for nedlasting.