Legal Disclaimer

Dette nettstedet er ikke beregnet for personer under 18 år. Dette nettstedet eies av LEO Pharma A/S og administreres av LEO Laboratories Limited. Når vi i brukervilkårene refererer til "vår", "oss" og "vi", refererer vi til LEO Pharma A/S og LEO Laboratories Limited. Hvis du har spørsmål om bruk av nettstedet eller disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt mot slutten av vilkårene for bruk.

Vilkår for bruk for www.qualitycare.no

Disse vilkårene for bruk gjelder for hele innholdet av nettstedet og enhver korrespondanse med deg og/eller en tredjepart instruert av oss. Bruk av nettstedet indikerer at du aksepterer disse vilkårene, uansett om du velger å registrere deg hos oss eller ikke, inkludert bruk av personopplysningene dine i samsvar med personvernreglene på dette nettstedet Privacy Policy som utgjør en del av disse vilkårene for bruk. Hvis du registrerer deg hos oss for å få QualityCare™ Pasient Support Service, gir du eksplisitt samtykke til bruk av personopplysningene dine, slik det er fastsatt i samtykkeskjemaet i vedlegg I til personvernreglene. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke nettstedet.

 1. Hvis du bestemmer deg for å registrere deg hos oss og opprette en konto, vil kontoen være aktiv med mindre du ikke bruker den i 90 dager. Etter denne perioden vil du motta opptil to e-poster som informerer deg om at kontoen vil bli deaktivert dersom du ikke aktiverer kontoen din på nytt. Hvis du ikke bruker kontoen innen 14 dager etter å ha mottatt den tredje e-posten fra oss, vil kontoen din bli deaktivert.
 2. Innholdet på dette nettstedet er offentlig tilgjengelig for informasjonsformål. Vi forsøker å holde innholdet oppdatert, men vi kan ikke garantere at innholdet er komplett, feilfritt eller kan brukes som forventet av brukerne av dette nettstedet. Vi kan heller ikke garantere at brukerne av dette nettstedet vil oppleve bedre livskvalitet. Innholdet er gitt kun til informasjon. Innholdet gir ingen råd eller anbefaling av noe slag, og det må aldri brukes som en erstatning for råd som er gitt av en lege eller kvalifisert helsepersonell.
 3. Dette nettstedet inneholder lenker til tredjeparts nettsteder som vi ikke har kontroll over, og vi har ingen godkjenning av informasjon, produkter eller tjenester som tilbys eller er tilgjengelig på slike nettsteder. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene kan ha sine egne retningslinjer som vi ikke har ansvar for. Vi er heller ikke ansvarlige for slike nettsteder. Sjekk disse retningslinjene før du sender inn personlige data til disse nettstedene.
 4. Når QualityCare™ sender deg e-post, aksepterer og godtar du at e-postadressen er uovervåket, og derfor vil du ikke være i stand til å svare på disse e-postene. Når QualityCare™ sender deg sms/tekstmeldinger, vil også dette telefonnummeret være uovervåket, og du vil ikke være i stand til å svare på en slik sms/tekstmelding.
 5. Nettstedet kan være utilgjengelig fra tid til annen på grunn av vedlikehold eller feil eller andre årsaker utenfor vår kontroll, og vi tar ikke ansvar for slike feil, forsinkelser eller avbrudd.
 6. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte dette nettstedet mot datavirus, ormer, trojanske hester eller andre trusler. Vi kan imidlertid ikke garantere at dette nettstedet er fritt for slike skadelige programmer, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for tap som følge av skadelige programmer som kommer fra nettstedet eller via filer lastet ned fra dette nettstedet.
 7. LEO Pharma A/S er eier eller rettighetshaver for alle opphavsrettigheter til åndsverk i all tekst, grafikk og datakode på dette nettstedet, den generelle utformingen av dette nettstedet og utvalg, oppsett og presentasjon av alt materiale på dette nettstedet. Vi kan når som helst trekke tilbake lisensen til bruk av innholdet på dette nettstedet. Innholdet skal ikke kopieres annet enn til personlig og ikke-kommersiell bruk, og alle opphavsrettigheter eller andre proprietære merknader beholdes. Med mindre det er tydelig tilrettelagt på dette nettstedet, har du ikke lov til å kopiere, vise, laste ned, modifisere, reprodusere eller videresende hele eller deler av innholdet i noe forum eller på andre måter uten at du har fått skriftlig godkjenning på forhånd.
 8. Brukervilkårene som er angitt her, gir oss ikke ansvar for eventuelle tap eller skader forårsaket av oss eller våre samarbeidspartnere i tilfeller der: (a) det ikke finnes brudd på juridisk plikt til ansvar fra vår side, (b) et slikt tap eller skade ikke er et rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd, og (c) enhver økning i tap eller skade stammer fra et brudd på disse vilkårene for bruk. Vårt ansvar skal ikke under noen omstendigheter omfatte tap knyttet til deg, f.eks. tapte data, tapt fortjeneste eller driftsavbrudd. Ingenting i denne avtalen skal begrense eller utelukke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller forsømmelse av våre ansatte, samarbeidspartnere, underleverandører eller agenter.
 9. Vi kan avslutte disse vilkårene for bruk hvis: (a) du har brutt vesentlige bestemmelser i disse vilkårene for bruk (eller handlet på en måte som tydelig viser at du ikke har planer om, eller ikke er i stand til å overholde bestemmelsene i disse vilkårene for bruk), (b) vi lovmessig er pålagt å gjøre det, (c) vi går over til å ikke lenger tilby pasientstøttetjenester i landet der du bor eller der du bruker pasientstøttetjenester, eller (d) levering av pasientstøttetjenestene er, etter vår mening, ikke lenger kommersielt levedyktig.
 10. Vi forbedrer kommunikasjonsmetodene våre kontinuerlig og legger til nye funksjoner på nettstedet. På grunn av alle endringer som skjer, endringer i regelverk og ny teknologi, vil datapraksis endres fra tid til annen. Hvis og når dette endres, vil vi (så snart det er praktisk mulig), legge inn endringene på dette nettstedet for å varsle deg om endringene. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden regelmessig.
 11. Disse vilkårene for bruk gjelder personlig for deg, og du skal ikke overdra dem eller noen andre krav eller rettigheter i disse vilkårene for bruk, til en tredjepart uten skriftlig samtykke.
 12. Hvis en domstol finner at bestemmelser i disse vilkårene for bruk er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, vil denne bestemmelsen endres, slik at den kan håndheves og er effektiv i den grad det er mulig.