Familie og venner

Hvis du er i familie med eller venn til en som har psoriasis, har du en viktig rolle.

Det kan være utfordrende å leve med en kronisk sykdom som psoriasis. Forskning viser at et godt støttenettverk med god sosial og psykisk hjelp kan forbedre personlig egenpleie og livskvalitet. Hvis du er i familie med eller venn til en som har psoriasis, har du en viktig rolle.

Meld deg inn nå og få en bedre forståelse for et liv med psoriasis

QualityCare™ er utformet for mennesker som lever med psoriasis, men både familie og venner kan dra nytte av å melde seg inn i QualityCare™. Når du melder deg inn i QualityCare™, vil du få samme opplevelse som om du var pasient. En innmelding kan gi deg en bedre forståelse for hvordan det er å leve med psoriasis, og du kan finne tips og råd om hvordan du kan støtte den du er glad i. Artiklene dekker mange ulike emner. Du kan bruke dem som et godt utgangspunkt for en samtale med en venn eller et familiemedlem med psoriasis.
Hvis du står nær en person som er rammet av psoriasis, virker sykdommen også inn på ditt liv. Akkurat som din kjære må du også finne en måte å håndtere sykdommen på. Det å erkjenne at du også er berørt av psoriasis, kan være en tankevekker. Lær deg mer om sykdommen. Gjør det du kan for å støtte vennen eller familiemedlemmet, men ikke glem dine egne behov underveis. Hvis du selv trenger støtte, kan du be en venn eller helsepersonell om dette. Psoriasis kan være en alvorlig sykdom, men den bør ikke forhindre deg og dine kjære å leve livet til det fulle.

Slik viser du støtte

Venner og slektninger kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å støtte mennesker som lever med psoriasis. Her er tre forslag til hva du kan gjøre:

-> Hold deg informert: Det å forstå sykdommen og konsekvensene er et viktig første skritt til å støtte en venn eller et familiemedlem som har psoriasis. Lær deg om symptomer, årsaker og behandlinger. Innmelding i QualityCare™ er en fin måte å holde seg informert på.

-> Støtt opp om behandlingen: De fleste pasientene bruker ofte ett eller flere legemidler knyttet til sykdommen. Du kan støtte opp om behandlingen på flere måter. Oppmuntre vedkommende til å gå til legen. Tilby deg å bli med til legen. Dette kan hjelpe vennen eller familiemedlemmet å huske og forstå bedre rådene legen gir, og det kan hjelpe deg å forstå behandlingen og sykdommen bedre. Du kan hjelpe til med påføringen dersom han/hun bruker et topikalt legemiddel, eller du kan minne ham/henne på å ta behandlingen. Psoriasisbehandlingen krever ofte litt tid før den fungerer, så det kan også hjelpe at du oppmuntrer til å følge behandlingsplanen.

-> Tilby avlastning: Det er kjent at psoriasis og stress ofte henger sammen. Stress kan forårsake oppblussinger, noe som igjen kan forårsake mer stress. Det å finne ulike måter å håndtere stress på, er en viktig del av hvordan man takler sykdommen. Gjør det du kan for å bidra til et stressfritt miljø for familiemedlemmet/vennen med psoriasis. Vis medfølelse og lytt når din kjære trenger noen å prate med. Noen ganger kan litt praktisk hjelp med daglige oppgaver lette på situasjonen. Det finnes også flere avslapningsteknikker som kan dempe stresset og også dempe psoriasissymptomer som kløe. Yoga, visualisering og meditasjon – bare for å nevne noen få. Du kan oppmuntre vennen eller familiemedlemmet til å prøve noe av dette.

Spør hvordan du kan bidra

Hvordan hver enkelt opplever det å leve med psoriasis, kan variere i stor grad. Du må alltid tilpasse støtten slik at den passer hver enkelt. Ikke prøv å anta hva han/hun trenger av deg, men spør direkte i stedet. Vær tilgjengelig, men ikke påtrengende.
For mye hjelp kan få vedkommende til å føle at du er nedlatende eller ikke respekterer ham/henne. Manglende kontroll er en av de mest frustrerende konsekvensene ved det å leve med psoriasis. Det er viktig at støtten din hjelper ham/henne å få mer kontroll, ikke gjør at hun/han mister den. Hvis du tar ansvar for vedkommendes liv og behandling, vil du lett ende opp med å bli utslitt og såret. Poenget er ikke å ta deg av din kjære, men å hjelpe personen å ta ansvar for seg selv.